//Mindman SP-600

Mindman SP-600

คุณสมบัติ :
1. ปริ้นซ์แบบอัตโนมัติ
2. มีแบตเตอรี่สำรองไฟ เมื่อไฟดับและ มีเมมโมรี่หน่วยความจำอยู่ได้ประมาณ 100 ปี
3. ปฏิทิน 100 ปี การปรับอัตโนมัติที่สิ้นเดือน
4. ปริ้นซ์เตอร์สามารถปริ้นซ์จากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้าย
5. เวลาสามารถเลือกรูปแบบได้เป็นรูปแบบ AM/PM หรือ 24 ชั่วโมง
6. ข้อความสามารถตั้งรูปแบบพิมพ์ได้สามแถว พิมพ์แยกออกจากกันได้
7. 13 รูปแบบที่สามารถตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เช่น PAID,FILE , SENT , RCVD
8. บัตรตอกตรงช่อง เวลาปริ้นซ์สามารถให้ตรงได้
9. สามารถใช้งานที่ลานจอดรถ โรงแรม ตลาดหุ้น สนุกเกอร์ สถานที่รับเอกสารต่างๆ
10. มี 26 รูปแบบการพิมพ์ เช่น ลำดับที่/ปี/เดือน/วัน/ชั่วโมง นาที ดังตัวอย่าง 012345”12 Nov 23 10:38
สินค้ารับประกัน 2 ปี (ฟรีอะไหล่ 1 ปีและฟรีบริการ 2 ปี) MIDE IN TAIWAN

2018-08-07T08:21:29+00:00