U300C

ZKTeco U300-C เป็นเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือที่สามารถแสดงขั้นตอนการทำงานเป็น จอสีทุกขั้นตอน ใช้

งานง่าย Menu แสดงแบบ Icon สีสันสวยงามรวมทั้งรูปทรงทันสมัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ภายในเครื่องทำงาน

ด้วยเทคโนโลยี Alg Version :VX9.0และ10 ระบบเชื่อมต่อที่ครบถ้วน เช่น TCP/IP, RS485, RS232 และ USB Port Support

Ver.2.0 ไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก หน้าจอกว้าง 3.0 นิ้ว แบบ TFT มองเห็นได้ชัดเจน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ

• บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ

• หัวอ่านแบบกระจกแข็งแรง ทนทาน

• Menu Setup แบบ Icon

• แสดงรูปพนักงานที่หน้าจอเครื่อง ขณะวางลายนิ้วมือ

• สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เช่น RS232, RS485, TCP/IP, USB Support Ver.2.0

• มีเสียงพูดตอบรับเมื่อสแกนลายนิ้วมือ

• สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสายให้ยุ่งยาก

• Time Attendance ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ

2018-08-07T08:09:43+00:00